Home
×

Meithei
Meithei

Madurese
MadureseADD
Compare
X
Meithei
X
Madurese

How many people speak Meithei and Madurese?

Add ⊕
1 How Many People Speak
1.1 How Many People Speak?
English speakin..
1.50 million
Rank: 84 (Overall)
15.00 million
Rank: 47 (Overall)
Abkhaz speaking population
ADD ⊕
1.2 Speaking Population
Croatian speaki..
Not Available
Rank: N/A (Overall)
0.23 %
Rank: 43 (Overall)
Xhosa speaking population
ADD ⊕
1.3 Native Speakers
Chinese speakin..
1.50 million
Rank: 79 (Overall)
15.00 million
Rank: 40 (Overall)
Abkhaz speaking population
ADD ⊕
1.3.1 Second Language Speakers
English speakin..
Not Available
Rank: N/A (Overall)
Not Available
Rank: N/A (Overall)
Finnish speaking population
ADD ⊕
1.3.2 Native Name
মৈইতৈইলোন
Madurese
1.3.3 Alternative Names
Kathe, Kathi, Manipuri, Meiteilon, Meiteiron, Meithe, Meitei, Menipuri, Mitei, Mithe, Ponna
Basa Mathura, Madhura, Madura
1.3.4 French Name
Meithei
madourais
1.3.5 German Name
Meithei
Maduresisch
1.4 Pronunciation
Not Available
Not Available
1.5 Ethnicity
Meithei people
Madurese

Meithei vs Madurese Speaking Population

Under how many people speak Meithei and Madurese, you will get to compare Meithei vs Madurese speaking population. How many people speak Meithei and Madurese gives you the number of people speaking Meithei and Madurese in terms of percentage and millions. Worldwide, the number of people speaking Meithei language is 1.50 million and number of people speaking Madurese language is 15.00 million. Find the list of widely spoken languages on Most Spoken Languages. Percentage wise, speaking population of Meithei is Not Available and speaking population of Madurese is 0.23 %. For more detailed difference check out Meithei vs Madurese.

Meithei native speakers vs Madurese native speakers

How many people speak Meithei and Madurese languages tells about Meithei native speakers vs Madurese native speakers. The native language is also known as first language. Total 1.50 million people speak Meithei as native language while 15.00 million people speak Madurese as native language. You can also go to Meithei vs Madurese Dialects and find the total number of dialects in Meithei and Madurese language. In some regions, Meithei and Madurese languages are used as second language. No estimate of people speaking Meithei as second language and no estimate of people speaking Madurese as second language.

Native Names of Meithei and Madurese

Native names are used in the Meithei and Madurese Speaking Countries. Both Meithei and Madurese languages have their own native names.Under how many people speak Meithei and Madurese you will get to know the native names of Meithei and Madurese languages. The native name of Meithei is মৈইতৈইলোন and native name of Madurese is Madurese. The alternative names of Meithei and Madurese languages are as follows:

  • Meithei alternative names are: Kathe, Kathi, Manipuri, Meiteilon, Meiteiron, Meithe, Meitei, Menipuri, Mitei, Mithe, Ponna
  • Madurese alternative names are: Basa Mathura, Madhura, Madura

The French name of Meithei is Meithei whereas German name of Meithei is Meithei. The German name of Madurese is Maduresisch whereas French name of Madurese is Meithei.