Home
×

Armenian
Armenian

Vietnamese
VietnameseADD
Compare
X
Armenian
X
Vietnamese

Armenian vs Vietnamese

1 Countries
1.1 Countries
Armenian Highland
Vietnam
1.2 Total No. Of Countries
Spanish
1
Rank: 14 (Overall)
1
Rank: 14 (Overall)
Bhojpuri
ADD ⊕
1.3 National Language
Armenia, Nagorno-Karabakh Republic
Vietnam
1.4 Second Language
Not spoken in any of the countries
Australia, East Asia, North America, Southeast Asia, Western Europe
1.5 Speaking Continents
Asia, Europe
Asia
1.6 Minority Language
Cyprus, Hungary, Iraq, Poland, Romania, Ukraine
Czech Republic
1.7 Regulated By
Armenian National Academy of Sciences
Not Available
1.8 Interesting Facts
  • The first language into which Bible was translated is Armenian.
  • Christianity was recognized as a national religion in 301 by Armenia Country.
  • The vocabulary of Vietnamese language is influenced by Chinese Language.
  • The only language in East Asia that uses the Latin alphabet is Vietnamese.
1.9 Similar To
Greek
Chinese Language
1.10 Derived From
Not Available
Chinese Language
2 Alphabets
2.1 Alphabets in
2.2 Alphabets
Tamil
38
Rank: 20 (Overall)
37
Rank: 19 (Overall)
Irish
ADD ⊕
2.3 Phonology
2.3.1 How Many Vowels
Thai
6
Rank: 3 (Overall)
12
Rank: 9 (Overall)
Hebrew
ADD ⊕
2.3.2 How Many Consonants
Hmong
32
Rank: 22 (Overall)
21
Rank: 11 (Overall)
German
ADD ⊕
2.4 Scripts
Armenian manuscript
Latin
2.5 Writing Direction
Left-To-Right, Horizontal
Not Available
2.6 Hard to Learn
2.6.1 Language Levels
Armenian
12
Rank: 9 (Overall)
3
Rank: 2 (Overall)
Bengali
ADD ⊕
2.6.2 Time Taken to Learn
Chinese
44 weeks
Rank: 11 (Overall)
44 weeks
Rank: 11 (Overall)
Cebuano
ADD ⊕
3 Greetings
3.1 Hello
Բարեւ (Barev)
Xin chào
3.2 Thank You
Շնորհակալություն (Shnorhakalut’yun)
Cam on
3.3 How Are You?
Ինչպես եք դուք? (Inch’pes yek’ duk’)
Bạn khỏe không?
3.4 Good Night
Բարի գիշեր (Bari gisher)
Chúc ngủ ngon
3.5 Good Evening
Բարի երեկո (Bari yereko)
Chào buổi tối
3.6 Good Afternoon
Բարի օր (Bari or)
Chào buổi trưa
3.7 Good Morning
Բարի լույս (Bari luys)
Chào buổi sáng
3.8 Please
Խնդրում եմ (Khndrum yem)
xin vui lòng
3.9 Sorry
կներեք (knerek’)
Xin lỗi
3.10 Bye
Ց'տեսություն
Tạm biệt
3.11 I Love You
Ես սիրում եմ քեզ (Yes sirum yem k’yez)
tôi yêu bạn
3.12 Excuse Me
Ներեցեք ինձ (Nerets’yek’ indz)
Xin loi
4 Dialects
4.1 Dialect 1
Eastern Armenian
Northern Vietnamese
4.1.1 Where They Speak
Armenia, Armenian Highland, Georgia, Iran, Nagorno-Karabakh Republic, Turkey
Dong Bac, Haiphong, Hanoi, Red River Delta, Tay Bac
4.1.2 How Many People Speak
Chinese
Not Available
Rank: N/A (Overall)
Not Available
Rank: N/A (Overall)
Macedonian
ADD ⊕
4.2 Dialect 2
Western Armenian
North-central Vietnamese
4.2.1 Where They Speak
Armenian Highland, Cilicia, Lebanon, Syria, Turkey
Ha Tinh, Nghe An, Thanh Hoa
4.2.2 How Many People Speak
Chinese
Not Available
Rank: N/A (Overall)
Not Available
Rank: N/A (Overall)
Dzongkha
ADD ⊕
4.3 Dialect 3
Not Applicable
Mid-Central Vietnamese
4.3.1 Where They Speak
Not Applicable
Hue, Quang Tri, Thua Thien
4.3.2 How Many People Speak
Swedish
Not Available
Rank: N/A (Overall)
Not Available
Rank: N/A (Overall)
Romanian
ADD ⊕
4.4 Total No. Of Dialects
English
2
Rank: 2 (Overall)
5
Rank: 5 (Overall)
Sanskrit
ADD ⊕
5 How Many People Speak
5.1 How Many People Speak?
English
6.00 million
Rank: 67 (Overall)
91.00 million
Rank: 16 (Overall)
Abkhaz
ADD ⊕
5.2 Speaking Population
Croatian
Not Available
Rank: N/A (Overall)
1.14 %
Rank: 16 (Overall)
Xhosa
ADD ⊕
5.3 Native Speakers
Chinese
6.00 million
Rank: 60 (Overall)
75.00 million
Rank: 14 (Overall)
Abkhaz
ADD ⊕
5.3.1 Second Language Speakers
English
Not Available
Rank: N/A (Overall)
16.00 million
Rank: 17 (Overall)
Finnish
ADD ⊕
5.3.2 Native Name
Հայերէն (Hayeren)
tiếng việt (㗂越)
5.3.3 Alternative Names
Armjanski Yazyk, Ena, Ermeni Dili, Ermenice, Somkhuri
Annamese, Ching, Gin, Jing, Kinh, Viet
5.3.4 French Name
arménien
vietnamien
5.3.5 German Name
Armenisch
Vietnamesisch
5.4 Pronunciation
[hɑjɛˈɾɛn]
[tĭəŋ vìəˀt] (Northern) [tǐəŋ jìək] (Southern)
5.5 Ethnicity
Armenians
Vietnamese (Kinh) people
6 History
6.1 Origin
late 5th century
c. 1440
6.2 Language Family
Indo-European Family
Austroasiatic Family
6.2.1 Subgroup
Not Available
Not Available
6.2.2 Branch
Not Available
Not Available
6.3 Language Forms
6.3.1 Early Forms
Proto-Armenian, Classical Armenian, Middle Armenian, Armenian
Pre-Vietnamese, Proto-Vietnamese, Archaic Vietnamese, Ancient Vietnamese, Middle Vietnamese, Modern Vietnamese
6.3.2 Standard Forms
Eastern Armenian, Western Armenian
Standard Vietnamese
6.3.3 Language Position
Georgian
Not Available
Rank: N/A (Overall)
14
Rank: 13 (Overall)
Chinese
ADD ⊕
6.3.4 Signed Forms
Not Available
Vietnamese sign languages
6.4 Scope
Individual
Individual
7 Code
7.1 ISO 639 1
hy
vi
7.2 ISO 639 2
7.2.1 ISO 639 2/T
hye
vie
7.2.2 ISO 639 2/B
arm
vie
7.3 ISO 639 3
hye
vie
7.4 ISO 639 6
Not Available
Not Available
7.5 Glottocode
arme1241
viet1252
7.6 Linguasphere
57-AAA-a
46-EBA
7.7 Types of Language
7.7.1 Language Type
Not Available
Living
7.7.2 Language Linguistic Typology
Subject-Object-Verb
Subject-Verb-Object
7.7.3 Language Morphological Typology
Agglutinative, Synthetic
Analytic, Isolating

Armenian vs Vietnamese Speaking Countries

There are plenty of languages spoken around the world. Every country has its own official language. Compare Armenian vs Vietnamese speaking countries, so that you will have total count of countries that speak Armenian or Vietnamese language.

  • Armenian is spoken as a national language in: Armenia, Nagorno-Karabakh Republic.
  • Vietnamese is spoken as a national language in: Vietnam.

You will also get to know the continents where Armenian and Vietnamese speaking countries lie. Based on the number of people that speak these languages, the position of Armenian language is not available and position of Vietnamese language is 14. Find all the information about these languages on Armenian and Vietnamese.

Armenian and Vietnamese Language History

Comparison of Armenian vs Vietnamese language history gives us differences between origin of Armenian and Vietnamese language. History of Armenian language states that this language originated in late 5th century whereas history of Vietnamese language states that this language originated in c. 1440. Family of the language also forms a part of history of that language. More on language families of these languages can be found out on Armenian and Vietnamese Language History.

Armenian and Vietnamese Greetings

People around the world use different languages to interact with each other. Even if we cannot communicate fluently in any language, it will always be beneficial to know about some of the common greetings or phrases from that language. This is where Armenian and Vietnamese greetings helps you to understand basic phrases in Armenian and Vietnamese language. Armenian word for "Hello" is Բարեւ (Barev) or Vietnamese word for "Thank You" is Cam on. Find more of such common Armenian Greetings and Vietnamese Greetings. These greetings will help you to be more confident when conversing with natives that speak these languages.

Armenian vs Vietnamese Difficulty

The Armenian vs Vietnamese difficulty level basically depends on the number of Armenian Alphabets and Vietnamese Alphabets. Also the number of vowels and consonants in the language plays an important role in deciding the difficulty level of that language. The important points to be considered when we compare Armenian and Vietnamese are the origin, speaking countries, language family, different greetings, speaking population of these languages. Want to know in Armenian and Vietnamese, which language is harder to learn? Time required to learn Armenian is 44 weeks while to learn Vietnamese time required is 44 weeks.

Let Others Know
×