Home
×

Armenian
Armenian

Igbo
IgboADD
Compare
X
Armenian
X
Igbo

Armenian greetings vs Igbo greetings

Add ⊕
1 Greetings
1.1 Hello
Բարեւ (Barev)
kedụ
1.2 Thank You
Շնորհակալություն (Shnorhakalut’yun)
dalụ
1.3 How Are You?
Ինչպես եք դուք? (Inch’pes yek’ duk’)
kedụ ka ịmere
1.4 Good Night
Բարի գիշեր (Bari gisher)
ka chi fo
1.5 Good Evening
Բարի երեկո (Bari yereko)
mgbede ọma
1.6 Good Afternoon
Բարի օր (Bari or)
ehihie ọma
1.7 Good Morning
Բարի լույս (Bari luys)
ụtụtụ ọma
1.8 Please
Խնդրում եմ (Khndrum yem)
Biko
1.9 Sorry
կներեք (knerek’)
Ndo
1.10 Bye
Ց'տեսություն
Not Available
1.11 I Love You
Ես սիրում եմ քեզ (Yes sirum yem k’yez)
a hụrụ m gị n'anya
1.12 Excuse Me
Ներեցեք ինձ (Nerets’yek’ indz)
ngọpụ

Greetings in Armenian and Igbo

Armenian greetings vs Igbo Greetings help you to learn some formal and informal phrases that are useful in Armenian and Igbo speaking countries.Learning few basic greetings in Armenian and Igbo helps to make good impression on people and also makes us feel confident. You can also learn Armenian vs Igbo alphabets.

Please in Armenian and Igbo

When you want to request someone for something then it is necessary to say please. But if you don't know how to say please in Armenian and Igbo then it disappointing. So, Armenian Greetings vs Igbo greetings helps us to learn please in Armenian and Igbo language.

  • Please in Armenian : Խնդրում եմ (Khndrum yem).
  • Please in Igbo : Biko.

In some situations, if you need to apologize then Armenian greetings vs Igbo greetings provides to say sorry in Armenian and Igbo language.

  • Sorry in Armenian : կներեք (knerek’).
  • Sorry in Igbo : Ndo.

You can also learn useful phrases of Best Languages to Learn.

How are you in Armenian and Igbo

After you say hello to someone then you will want to ask how are you? And if you wish to know what's how are you in Armenian and Igbo then Armenian greetings vs Igbo greetings helps you.

  • How are you in Armenian is Ինչպես եք դուք? (Inch’pes yek’ duk’).
  • How are you in Igbo is kedụ ka ịmere.

Even though greetings remain same in almost all the dialects of the language, their pronunciations and accents vary from each dialect to dialect. Know more about such dialects on Armenian vs Igbo Dialects.

Other Armenian and Igbo Greetings

Are you finding few more Armenian greetings vs Igbo greetings? So let's compare other Armenian and Igbo greetings.

  • Good Morning in Armenian is Բարի լույս (Bari luys).
  • Good Night in Armenian is Բարի գիշեր (Bari gisher).
  • Good Morning in Igbo is ụtụtụ ọma.
  • Good Night in Igbo is ka chi fo.

Let Others Know
×